vineri, 5 iunie 2009

Bacalaureat subiecte 2009 www.edu.ro


Sistem Educaţional Informatizat - Subiecte examene naţionale sursa de informare

Aceasă secţiune a website-ului conţine grupuri de itemi pentru fiecare disciplină/ modul la care se susţine proba scrisă a examenului de bacalaureat din sesiunile 2009. Pentru accesarea uşoară a subiectelor (grupelor de itemi), în concordanţă cu filiera, profilul şi specializarea candidatului, link-urile se citesc astfel:
Ex.: E_chimie_anorganica_I_niv_I_si_II_in_limba_germana
- majuscula de început reprezintă proba la care se susţine examenul - E;
- denumirea disciplinei - chimie anorganica;
- tipul de programă de examen - I pentru nivel I si nivel II;
- limba maternă, după caz - in_limba_germana.

Pentru examenul de bacalaureat 2009 s-au elaborat două categorii de subiecte, corespunzător celor trei tipuri de programe utilizate, deosebite în funcţie de anul absolvirii şi forma de învăţământ parcursă de candidat, după cum urmează:

1) Categoria I de subiecte aflată la adresa www.subiecte2009.edu.ro, au fost elaborate pe baza: a) Programei de tip.1 - aprobată prin OMEC nr. 5177/2008, Anexa 2. Programa de tip 1 se adresează absolvenţilor din anul 2009, forma de învăţământ de zi, precum şi celor de la învăţământul seral şi frecvenţă redusă, care au studiat după curriculumul aprobat după anul 2004.
b) Programei de tip.2 - aprobată prin OMEC nr.1870/2007, Anexa 2. Programa de tip 2 se adresează absolvenţilor din anul 2008, forma de învăţământ de zi.

2)Categoria a II-a de subiecte aflată la adresa www.subiecte2007.edu.ro, au fost elaborate pe baza Programei de tip 3 - aprobată prin OMEC nr. 5003/2006, Anexa 2. Programa de tip 3 se adresează absolvenţilor din anul 2009, forma de învăţământ seral şi cu frecvenţă redusă care au studiat după curriculumul anterior anului 2004, absolvenţilor din anul 2008, forma de învăţământ seral sau cu frecvenţă redusă şi tuturor absolvenţilor din seriile anterioare anului 2008.
descarcati de aici subiectele:
* limba_si_literatura_romana
* geografie_Europa_Romania_Uniunea_Europeana
* istorie
* matematica_MT1
* matematica_MT2
* matematica_MT3_MT4
*

Niciun comentariu: